Om GELAB GROUP

Publicerad

GELAB GROUP utgör kommunikationsgrunden för både GELAB och LEGOTRONIC. Vi kommer att fokusera ännu mer på kundnyttan i det vi gör genom att utnyttja de olika verksamheternas styrkor korsvis. Vi övertygade i att våra kunder kommer att uppleva en förbättrad nytta i nya uppdrag. Men också med förnyad styrka i befintliga projekt och åtaganden. Vi […]

GELAB GROUP utökar samarbetet med ledande CleanTech företag

Publicerad

Som en del i det utökade samarbetet med en av Sveriges ledande CleanTech företag har GELAB GROUP säkerställd en ramorder i flermiljonklassen för tillverkning av kraftelektronik, kablage och box-build. ”Det är nu vi börjar märka fördelarna och synergieffekterna av sammanslagningen mellan LEGOTRONIC i Stockholm och GELAB i Jämtland på allvar.” säger Fredrik Dyfverman, CEO på […]