Om GELAB GROUP

GELAB GROUP utgör kommunikationsgrunden för både GELAB och LEGOTRONIC. Vi kommer att fokusera ännu mer på kundnyttan i det vi gör genom att utnyttja de olika verksamheternas styrkor korsvis.

Vi övertygade i att våra kunder kommer att uppleva en förbättrad nytta i nya uppdrag. Men också med förnyad styrka i befintliga projekt och åtaganden. Vi vill tydliggöra hela gruppens möjligheter att framöver erbjuda ytterligare service och tjänster. Vi kommer att vidga ramarna för att våra kunder inte ska behöver gå utanför GELAB GROUP för behovet av utveckling eller tillverkning. Vi är säkra på att synergierna kommer att vara positiva både för våra kunder och för vår verksamhet. Våra kunder ska uppleva ett effektivare samarbete med oss som tillverkningspartner genom hela processen från konstruktion, utveckling och prototyp, till industrialisering och volymproduktion. Vilket leder till en stärkt konkurrenskraft.

Detta är GELAB GROUP, välkomna till oss!